10 tips från vår Art Director

- öka konverteringsgraden på hemsidan

Vår Art Director på Digital Dominance har tagit fram en checklista med tips för att öka konverteringsgraden på en hemsida, oavsett målet, med hjälp av visuella element.

Konvertering - från sökning till kund

Att få en besökare på din hemsida att slutföra en bestämd handling kallas för konvertering, eller conversion på engelska. Målet är att få besökaren att agera och göra något. Vad detta ”något” är kan egentligen vara vad som helst som har ett värde för dig och din verksamhet, men som exempel kan nämnas att besökaren ska fylla i ett kontaktformulär eller köpa något. Det kan också vara att besökaren ska klicka på en annons, tacka ja till ett nyhetsbrev, se en speciell film eller skriva på en protestlista.

Konverteringsgraden, eller ”conversion rate”, är då ett mått på hur många av besökarna som slutför den bestämda handlingen. Vi benämner conversion rate som CR i texten framöver.

Den visuella kommunikationen och de grafiska elementen har stor effekt på CR och du kan alltså räkna ut värdet av att förbättra punkterna från listan nedan utifrån CR. Idag söker kunder snabbt upp konkurrerande sidor på nätet och jämför. Du har högst 1 sekund på dig att göra ett första intryck och få kunden att bli intresserad av just din hemsida, din produkt eller tjänster. Därför har vi satt ihop en checklista för vad du ska tänka på!

De 10 tipsen som förbättrar din CR

1. Fångar ni besökarnas uppmärksamhet direkt med attraktiva färger, former och kompositioner som passar målgruppen? Det är helt irrelevant om ni själva tycker den är snygg. Ta reda på vad målgruppen tycker!

2. Är det enkelt för kunden att ”veta vad den ska göra” hos er? Hittar besökaren det som han eller hon vill åt på ett klart och tydligt sätt?

3. Är det estetiska och grafiken relevant, rätt placerad, renodlad och unik? Kommunicerar den tydligt? Eller är det för mycket av det goda och distraherar mer än hjälper till att få besökaren att gå mot mål? Är det kanske för mycket (eller felplacerad) text som stör upplevelsen?

4. Vad på sidan kan ta uppmärksamheten från besökaren så att han eller hon missar målet och konverteringen? Finns det element och innehåll på hemsidan som distraherar och kan stå i vägen för navigering och konvertering?

5. Titta på sidans användarvänlighet, är de lätt att navigera på hemsidan? Förstår besökaren hur han eller hon hittar ”rätt” information? Kan besökaren söka på sidan? Vad finns det för potentiella hinder som gör att de inte når målet och konverteringen?

6. Är budskap och innehåll i text och bild relevant för besökarens syfte med besöket? Matchar ert budska besökarnas informationsbehov och på vilket sätt har ni gjort det tydligt och överskådligt i rubriker och bilder?

7. Är tonaliteten i rubriker, texter, filmer och bilder rätt för er målgrupp? Finns så kallade triggerord på hemsidan som stimulerar besökaren?

8. Vilka påståenden, kampanjer, interaktivitet eller erbjudanden kommer att skapa omedelbar handling?

9. Känns sidan trygg, trovärdig och förtroendeingivande för kunden? Finns det en tydlig avsändare? Finns det symboler för säkerhet, certifiering och liknande?

10. Finns det kund-/användarreferenser på er hemsida? Autentiska och nöjda kunder ökar kraftigt CR.

Vad du bör tänka på gällande försäljning är att konsumenter är vana vid att strosa runt i butiker och få se, känna och klämma på produkterna innan köp. Det här kan du skapa känslan av i form av bilder och videos som illustrerar produkten ordentligt.

Den här listan är kort och mycket generell och omfattar inte de specifika områden och detaljer som kan krävas för att uppnå optimalt CR. Vad som lyckas väl på en hemsida kan mycket väl skada användarvänligheten (och därmed CR) på en annan. Varje hemsida och målsättning har sina unika uppdrag, styrkor och utmaningar. Det räcker alltså inte att kopiera designen på prisbelönta hemsidor eller byta färger på knappar. Om du ska börja se över din CR kan istället listan här ovan vara till hjälp.

På Digital Dominance har vi dessutom tagit fram diverse tekniska metoder, inte bara visuella som i ovan lista, för att effektivt lyfta våra kunders CR.

Något vi tar fram tillsammans med kunderna och testar vad som fungerar på just deras hemsida.

Maluni, Art Director på Digital Dominance

Skriven av Maluni 2016-02-16

Kontakta oss

* Alla fält är obligatoriska