Google Ads: Annonsering på Google

Välkommen till en certifierad Google Ads-byrå med stor erfarenhet av annonsering på Google!

Digital Dominance är en certifierad Google-partner med erfarenhet sedan 2009 av att arbeta med Google Ads-annonsering för både mindre företag och multinationella, världsledande företag. Vi har samlat på oss erfarenhet från att arbeta med några av de mest konkurrensutsatta branscherna som lån, hälsa och resor. Oavsett vilken typ av företag du är, eller vilken bransch du verkar i, är detta något som gynnar dig! Våra duktiga Google Ads-experter (läs: nördar) har lång erfarenhet av att arbeta med Google Ads-annonsering. Detta inkluderar sök-, display- och remarketing-annonsering, Google-shopping och YouTube-annonsering. Vi är nyfikna och kombinerar ofta olika alternativ för att få en optimal blandning för varje unik kund! När vi inleder ett nytt samarbete upptäcker vi ofta nya möjligheter att addera fler tjänster för att optimera våra kunders närvaro på nätet.

Vad är Google Ads?

Kort och gott – Google Ads (tidigare AdWords) är världens största digitala annonseringsverktyg. Våra erfarna Google Ads-experter (i.e. nerds) har lång erfarenhet av att arbeta med Google Ads-annonsering vilket inkluderar undertjänsterna search-, display- och remarketingannonsering, Google Shopping och YouTube-annonsering. Vi är alltid nyfikna och testar ofta olika kombinationer för att hitta den optimala mixen, unikt anpassad för varje kund. När vi inleder ett nytt samarbete upptäcker vi ofta nya möjligheter att öka intäkterna genom att addera andra tjänster från Google. Google Ads består av search- och displaynätverk som används för att nå ut till potentiella kunder. När vi pratar om Google Ads refererar vi till annonserna ligger högst upp på sökmotorns resultatsida. Till skillnad från de organiska sökresultaten betalar alltså företag för att hamna högst upp – men bara när någon faktiskt klickar på annonsen. Här kommer begreppet CPC in, Cost per Click. Exakt hur mycket du betalar för ett klick bestäms av några olika faktorer:

  • Antalet konkurrenter som också vill synas på det aktuella sökordet
  • Hur relevant Google tycker att du är på sökorder (ju mer Google gillar din sida, desto mindre får du betala – och vice versa…)
  • Hur bra din byrå är på att hålla sig uppdaterad på det senaste och hur väl de optimerar dina konton

Så, att fråga hur mycket det kostar att annonsera på Google går att jämföra med den klassiska frågan ”Hur långt är ett snöre?”. Idag finns det som mest fyra annonsplatser på resultatsidan, detta innebär att annonsören kan synas tydligt och samtidigt svälja mycket av söktrafiken

Ett verktyg som får dig att synas!

Google Ads  är ett utmärkt verktyg för att öka försäljningen och synligheten för ditt företag och på så vis få fler besökare till din hemsida. Allt är mätbart vilket gör det möjligt att i detalj styra hur mycket du vill betala per sökord – och inte minst låter det dig säkerställa att du syns på rätt sökord. På så vis kan du lita på att utgifterna inte drar iväg och på att du får ut maximalt av din budget. Eftersom en stor del av sökresultaten består av annonser minskar synligheten för de organiska sökresultaten som således hamnar längre ner på sidan. Undersökningar har visat att många användare idag har svårt att skilja på annonser och organiska resultat och att annonserna alltså sväljer en hel del trafik.

Scrolla ner för att läsa mer!

Google Display

Du har kanske sett annonser när du besökt en nyhetssida, letat hotell eller strökollat online? Annonserna kan visas högst upp på hemsidan med en banner, mellan stycken eller i kolumnen på sidan. Dessa annonser kan användas av annonsörer som vill “skrika” ut sitt budskap till potentiella kunder istället för att vänta på att de själva ska göra en sökning på Google. Idag ingår ca 3 miljoner hemsidor i Googles displaynätverk, vilket är en samling hemsidor där annonserna har möjlighet att visas. Hemsideägarna har själva tillåtit att dessa annonser visas i utbyte mot betalning från Google AdSense.  

Ytterligare en skillnad mot sökannonser är att displayannonser kan bestå av bilder och filmer. Möjligheten finns att skapa egna bannerannonser men även Google kan ta fram förslag på bildannonser baserat på dina texter.

Google Shopping 

Vill du öka din konvertering kan det vara en god idé att använda dig av Google Shopping – Googles egna prisjämförelsetjänst. Annonserna visar både bild och pris innan du har klickat på annonsen. Förutom att Google Shopping nästan alltid innebär ett lägre klickpris än vanliga Google Ads-annonser så tenderar även konverteringarna att öka. 

Eftersom kunden direkt får en uppfattning om varans utseende och pris kan man tänka på tjänsten som en genväg till köp – kalla kunder sållas snabbt bort. Klickar kunden vidare kan man sluta sig till att kunden har en god uppfattning om varan och chansen till köp ökar därmed.

YouTube-Annonsering

Att Youtube är världens största videoplattform är för de flesta inte särskilt förvånande, men visste du att det även är den näst största sökmotorn efter Google? Genom rörlig annonsering visar du på ett effektivt sätt ditt företags personlighet och får en möjlighet att ta ditt varumärke till nästa nivå. Idag är det fortfarande ett förhållandevis outnyttjat annonseringsformat men med rätt insikter och strategi kan det vara både oerhört effektivt och lönsamt.

Till skillnad från traditionell TV tar Youtube endast betalt när annonsen faktiskt visats. Detta eftersom betalningsmodellen True View säkerställer att man bara betalar när någon tittat i minst 30 sekunder eller sett hela filmen.

Att som företag finnas på Youtube kan utöver ökad lönsamhet resultera i några positiva ringar på vattnet. Eftersom att Youtube ägs av Google kommer Google premiera sidor innehållandes videos från Youtube. Det är alltså ett mycket bra sätt att öka sökmotoroptimeringen för din hemsida. För att maximera effekten av din annonsering kan du även säkerställa att du når precis rätt kunder utifrån din verksamhet. Styr din annonsering mot rätt målgrupp och geografiskt område och slipp betala onödiga kostnader för annonsering som i slutändan inte ger något!

Dynamisk Produkt-remarketing

Som en förlängning av Google Shopping möjliggör ”Dynamic product remarketing” annonsering mot tidigare hemsidebesökare med annonser som utgår från den del av hemsidan som besökaren tidigare varit inne på. De kommer då få annonser med produkter som dom har interagerat med, till exempel varor som är lagda i varukorgen.

Denna typ av annonsering är väldigt effektiv då det påminner besökarna om just de produkter de faktiskt är intresserade av.