Annonsering: Microsoft Advertising

Välkommen till en Microsoft Ads-byrå med stor erfarenhet!

Vi på Digital Dominance har erfarenhet sedan 2009 av att arbeta med Microsoft Advertising (tidigare Bing Ads). Vi har hjälpt allt ifrån enmansföretag till stora världsledande företag. Med gedigen erfarenhet från några av de knepigaste och mest konkurrensutsatta branscher, där lån, resor och hälsa är tuffast. För att skapa affärsnytta i branscher som dessa ställs det extra höga krav på att ligga i framkant, vara driven och ständigt optimera. Oavsett vilken bransch du är verksam i, finns det lönsam försäljning att hämta från Microsoft Ads-annonsering. Visste du t.ex. att med Microsoft Ads kan du nå 14 % av alla sökningar som görs?

Vad är Microsoft Ads?

Microsoft Ads är ett digitalt annonseringsverktyg som ofta hamnar i skymundan för storebror Google Ads. Egentligen är det synd, eftersom annonsörer på Microsoft Ads tenderar att få en högre CTR (Click Through Rate) med ett lägre CPC (Cost Per Click) vilket leder till billigare leads i slutändan.

Microsoft Advertising består av ett söknätverk som används för att nå ut med annonser till potentiella kunder. När det kommer till Microsoft Advertising (även om vi ibland fortfarande säger Bing Ads, lätt att glömma bort) pratar vi om sökannonser som visas när du söker på t.ex. Bing.

Där har man två möjligheter att synas; organiskt och i det betalda annonsutrymmet. För synas på de fyra första positionerna måste man annonsera med hjälp av Microsoft Ads. Du betalar endast när sökare faktiskt klickar på din annons. Den exakta kostnaden för vad ett klick kostar beror på flera olika faktorer:

  • Konkurrens (är det fler annonsörer som vill synas?)
  • Relevans (Microsoft vill ge sökaren en bra användarupplevelse)

Om Microsoft tycker att din sida är bra och att annonserna speglar sökintentionerna kommer du betala ett lägre CPC. För oss handlar det inte om att spendera din annonsbudget. Istället ligger fokus på att skapa lönsam försäljning och leadsgenerering.

Vi arbetar med Microsoft Advertising

Sedan vi började annonsera med hjälp av Microsoft Ads 2009 har vi hunnit skaffa oss massor av insikter. Vårt unika helhetskoncept inom digital marknadsföring ger oss en särskilt bra förståelse för hur man skapar lönsam försäljning på www.

Vi tror att det är vår nyfikenhet och viljan att leverera lönsamma resultat som gör att vi ständigt försöker hitta den optimala mixen för varje kund.

Läs mer om alla våra tjänster här!

[/row]